Na pastvě

Autor: Pokluda Miroslav
Popis: Olej na kartonux, Rámováno.. 58x41cm 48x31cm
Pokluda Miroslav (1919 )
malíř, studoval na Akademii v Praze u profesorů M. Holého a V. Rady,
byl malířem krajinářem, čerpal hlavně z jižních Čech a Lašska,
poslední výstava 1980 ve Strakonicích (Toman, Slovník Chagall)
Více..