Cesta do Koutče

Autor: Václav František Ulšmíd (*1903)
Popis: Olej na kartonu,
sign: V. F. Ulšmíd
Rozměry obrazu 50 x 35 cm
Rozměry s rámem 62 x 47 cm
Cena: prodáno
Narozen 30. 4. 1903 v Praze.
Studoval u J. Rýdla, Al. Kalvody a na Ukrajinské akademii v Praze.
Je impresionistou, krajinářem a po Kalvodovy mu zůstal smysl pro vyhledávání romantiky a krásy české krajiny, kterou rád oživuje lidem. Je malířem i grafikem, ale jeho grafické práce jsou málo známé a většinou v majetku soukromém. Studijní cesty konal ve Francii, Německu a hlavně na Balkáně. Některá díla této doby jsou v majetku ministerstva školství v bývalé Jugoslávii a cestovních kanceláří.

Olej na kartonu sign: V. F. Ulšmíd Narozen 30. 4. 1903 v Praze. Studoval u J. Rýdla, Al. Kalvody a na Ukrajinské akademii v Praze. Je impresionistou, krajináøem a po Kalvodovy mu zùstal smysl pro vyhledávání romantiky a krásy èeské krajiny, kterou rád oživuje lidem. Je malíøem i grafikem, ale jeho grafické práce jsou málo známé a vìtšinou v majetku soukromém. Studijní cesty konal ve Francii, Nìmecku a hlavnì na Balkánì. Nìkterá díla této doby jsou v majetku ministerstva školství v bývalé Jugoslávii a cestovních kanceláøí. Rozmìry obrazu 50 x 35 cm Rozmìry s rámem 62 x 47 cm Cena: 8700,- Kè
Olej na kartonu sign: V. F. Ulšmíd

200910051950_IMG_4027 (1)

Comments are closed.