Cestou ke vsi

Autor: Liebscher Karel (1851-1906)
Popis: Tužka, Rámováno.. 00x00cm

Cena: 2500,-

e.č: 2012030004

201203162029_IMG_0012 201203162029_IMG_0015
Liebscher Karel (1851-1906)
*23. 2.1851 Praha – † 20.4.1906 Praha
Karel Liebscher se spolu s mladším bratrem Adolfem věnoval malbě krajin a ilustracím.
Od roku 1883 studoval na akademii ve Vídni u profesora Lichtenfelse,
kde za rok obdržel zlatou Fügerovu medaili.
Pro jeho tvorbu je typický výběr malebných scenérií, harmonie a úhlednost;
krásu nalézá i ve zdánlivě prostých motivech a odlehlých koutech.
Velmi si nechával záležet na technické dokonalosti a pečlivé propracovanosti.
Hodně cestoval, zejména po jižní Evropě.
V roce 1885 zaujal pozornost veřejnosti na výstavě Krasoumné jednoty kolekcí,
kterou tvořilo 128 obrazů a studií.
Další velké souborné výstavy se konaly v letech 1887,1889 a 1943.
Vystavoval často s bratrem Adolfem.
V roce 1887 si otevřel soukromou krajinářskou školu.
Na svých cestách po Čechách zachytil místa krajinářsky
zajímavá nebo s významnými historickými památkami,
jako jsou například šumavské partie a pohledy na hrady a města.
Jeho obrazy a kresby jsou dnes cenným dokumentem dobového stavu památek.
U příležitosti Jubilejní výstavy v roce 1891 v Praze
vytvořil spolu s bratrem Adolfem diorama představující bitvu
o Karlův most mezi Švédy a studenty z třicetileté války.
Dnes se toto dílo nachází na Petříně.
Velmi rozsáhlá je ilustrační činnost Karla Liebschera.
Jeho talentu využil také nakladatel Jan Otto,
jehož vydavatelství uveřejňovalo řadu umělcových ilustrací v časopisech,
například ve „Zlaté Praze“,
i ve výpravných publikacích jakými byly „Hrady a zámky“ a „Cechy“,
ilustroval také cestopisy Dr. Emila Holuba o jižní Africe.
Kresba z našich sbírek byla reprodukovaná ve svazku „Čechy“,
vydaném v roce 1905 na straně 295 pod názvem Žumberk od severu.

Comments are closed.