Jarní tání

Tasler F.

Ferdinand Tásler

1919-1996
Narodil se v Nové Pace. Studoval soukromě u malíře K. Havlaty v Nové Pace a poté malbu v Malířské škole Spolku výtvarných umělců Mánes u prof. Sychry. Ve své tvorbě se věnoval převážně krajinomalbě.

Olej na kartonu

Rozměry: 45,5 x 61; 35,5 x 51 cm

Cena: 3550,-

č.: 20231208

  

Comments are closed.