Portrét

Autor: Jan Zikmund Melichar
Popis: Olej na dřevě, Rámováno.. 55,5×47,5cm 45,5 x 37,5cm
Jan Zikmund Melichar se narodil 17. 5. 1904 v Praze.
Studoval u V. Nechleby a J. Loukoty na pražské Akademii výtvarných umění (1924 – 1926)
a ve večerních kurzech profesorů Maka a Kulece na Ukrajinské akademii v Praze.
Maloval především portréty, žánrové obrazy a zátiší, pracoval jako restaurátor,
věnoval se volné i užité grafice. Zcela ojedinělý zájem projevoval o květenu,
a to jak volně kvetoucí v přírodě, tak zdobnou ve vázách a botanickou,
vědecky přesnou ilustraci atlasů a školních tabulí. Také ilustroval dětské knihy.
Restaurátorsky se projevil při opravách Reinerových fresek kostela u sv. Kateřiny v Praze,
malovaných stropů v Toskánském paláci a na Maltézském náměstí v Praze,
restauroval malby Švabinského a Preislera v pražském Obecním domě.
Zůčastňoval se Pražských salonů.
Zdroj:
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 – 2002
Nový slovník československých výtvarných umělců
Cena: 5400,-

e.č:2016070014

201607252207_IMG_8470 201607252207_IMG_8475 201607252208_IMG_8478

Comments are closed.