Předjaří v Rožné 1936

Autor: Blažíček Oldřich (1887-1953)
Popis: Akvarel,

Prodáno

e.č: 2010020002

201002111930_IMG_7950 (1) 201002111932_IMG_7952 (1)
Blažíček Oldřich (1887-1953)
* 5.1. 1887 Rožnov nad Doubravou – † 1. 5. 1953 Praha
Oldřich Blažíček byl český akademický malíř, představitel moderní krajinomalby.
Pocházel z velmi skromných poměrů. Jeho otec byl venkovský krejčí.
Vyučil se u svého bratra malířem pokojů a poté odešel do Prahy za prací.
Tehdejší řemeslo malířů pokojů mělo spíš blíže k umění.
Dva roky trvalo než se s pomocí hraběte Gudenuse z Velkého Meziříčí dostal na vytoužená studia.
Nejprve studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u profesorů Dítěte a Maška, po čtyřech letech přešel na Akademii,
kterou absolvoval u Hanuše Schweigera, na jehož popud věnoval svojí pozornost malbě interiérů.
Tam se seznámil s řadou kolegů, kteří se později staly symboly českého umění.
Byl to například Otto Gutfreund, Jan Šturma, Rudolf Kremlička, Josef Čapek a řada dalších.
Sám však do žádné výtvarné skupiny nevstoupil.
Nebyl jen svrchovaným malířem-krajinářem své rodné Vysočiny,
ale proslavil se také malbou chrámových interiérů.
Jeho nesmírná pracovitost přinesla úspěchy.
Již na Akademii byl kritikou velmi nadšeně přijat jeho obraz svatovítské katedrály
a poté následovaly obrazy dalších kostelních interiérů doma i v cizině.
Možná právě pro toto chápání a vidění prostoru se stal profesorem malby na ČVUT,
kde působil do roku 1927 do roku 1948. V cizině nejen tvořil, ale i vystavoval.
Již v roce 1913 se účastnil výstav Jednoty umělců výtvarných v Poznani a Lublani, poté následovala řada dalších.
Nejvýznačnějších ocenění dosáhly jeho obrazy na výstavě
v Paříži (1921) a na mezinárodních výstavách Carnegiho institutu ve Spojených státech.
Nepatřil k avantgardě, ale jeho obrazy jsou zastoupeny ve význačných sbírkách umění.
Oldřich Blažíček zemřel 3. května 1953 v Praze. Své vzpomínky sepsal v knize Mládí na Vysočině.
Rámováno.. 38,5 x 30,5cm
Připravujem, rádi podáme informace.

Comments are closed.