V leže

Autor: Václavík František
Popis: Tempera, rozměr.. 69 x 33cm

Cena: 1950,-

e.č: 2011110012

201111061832_IMG_8737
Václavík František ( 1915 – 2007 ) – akt, mimořádně kvalitní kvašová malba,
signováno Vacl. 53, Malíř, zabývající se převážně portrétní tvorbou,
profesorem na katedře výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě v Hradci Králové,
účastnil se výstav SVUV v Pardubicích,
vypracoval metodu průsvitné intarzie, uveden v Tomanově slovníku,
díl II / str. 631 a Slovníku českých a slovenských výtvarných umělců 1950 – 2008, díl V-Vik, str. 34.

Comments are closed.